INFORMACJE PRAWNE

I. ADMINISTRACJA

Właścicielem i administratorem serwisu jest:

DTR COMPRESSOR Sp. J.

Bratnik 27, 21-132 Kamionka

Przedstawione produkty / usługi mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego

II. GWARANCJA

1. Firma DTR COMPRESSOR udziela gwarancji na sprawne działanie dostarczonego

sprzętu w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży. Usługi regeneracji i naprawy

objęte są 3 miesięcznym okresem gwarancji.

2. Po stwierdzeniu słuszności reklamacji, wady zostaną usunięte bezpłatnie.

3. Gwarancja niniejsza traci ważność w przypadku gdy uszkodzenie nastąpiło

wskutek:

a) nieprawidłowego składowania przed eksploatacją (dotyczy samodzielnego

montażu),

b) nieprawidłowego zamontowania na obiekcie (dotyczy samodzielnego montażu),

c) uszkodzeń mechanicznych,

d) niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania,

e) niewłaściwej konserwacji.

4. Reklamację użytkownik zgłasza bezpośrednio w punkcie zakupu pisemnie z opisem

dotyczącym usterki, dotychczasowego okresu pracy, środowiska pracy, załączając

kartę gwarancyjną.

5. Użytkownik dostarcza sprzęt do punktu serwisowego (DTR COMPRESSOR

– Bratnik 27, 21-132 Kamionka), a także odbiera go we własnym zakresie.

6. Gwarancja nie pokrywa kosztów przestojów, utraty zarobków oraz kosztów

przesyłek.

III. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Pozyskiwanie i wykorzystywanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Art. 5 RODO oraz ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych.

Administrator/Właściciel serwisu wszelkie zgromadzone dane wykorzystuje tylko i wyłącznie w celach zgodnych z prawem do prawidłowej, sprawnej i uczciwej obsługi serwisu dtr-compressor.eu oraz subdomen integralnych.

Jeśli wyrazisz zdecydowaną i jednoznaczną zgodę poprzez osobny panel zatwierdzający będziemy również w celach marketingowych i promocyjnych przetwarzać Twoje dane. (podstawą prawną umożliwiającą przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie Twoja zgoda oraz RODO). W każdej chwili będziesz mógł cofnąć wyrażoną zgodę.

Pozyskujemy i przetwarzamy tylko niezbędne dla nas dane tak, aby zapewnić pełną funkcjonalność serwisu, t.j: rejestrację konta oraz tworzenie profili, przesyłanie oraz odbieranie plików, przeglądanie ogłoszeń itp.

W przypadku konieczności przekazania Twoich danych osobowych dla organizacji międzynarodowej zostaniesz o tym poinformowany oraz zapytany o zgodę.

Kontakt: dtr.compressor@gmail.com