dtr-compressor.eu kompresory do wydmuchu

Potrzeba transportu kołowego


Potrzeba transportu kołowego towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Już od najdawniejszych lat wyrażana ona była przez różne cywilizacje. Początkowo do transportu wykorzystywane były zwierzęta. Z czasem, wskazuje się, że przypadało to na połowę IV tysiąclecia przed naszą erą wynaleziono koło. Był to ogromny skok technologiczny, wtedy też zaczęły pojawiać się pierwsze na świecie pojazdy kołowe. Niezwykle ciekawym jest to, iż najstarszy na świecie dowód na wykorzystywanie pojazdów kołowych w tych zamierzchłych już czasach został odnaleziony podczas wykopalisk właśnie w Polsce. Miało to miejsce w Bronocicach, gdzie odnaleziono ceramiczną wazę, która przedstawia rysunek interpretowany współcześnie jako najstarszy pojazd kołowy.

Złota era transportu kołowego

Prawdziwie złota era dla transportu kołowego rozpoczęła się jeszcze w XVIII wieku. Wtedy też, a dokładniej w 1763 roku wynaleziono maszynę parową. To właśnie na podstawie tego wynalazku rozpoczęto prace nad konstrukcją pierwszego w historii pojazdu samobieżnego. Pierwszy z takich pojazdów światło dzienne ujrzał w roku 1769. Co prawda jego możliwości były znacznie ograniczone. Wykorzystywany był on przede wszystkim do przewozu ludzi, a i ten aspekt nie był zbyt wygodny – w szczególności porównując go do współczesnych realiów. Dosyć skomplikowana obsługa, a także osiągana przez ten pojazd prędkość, a było to około 5 km/h, współcześnie powodują prędzej uśmiech na twarzy, niż faktyczny podziw. Obecnie jednak mówi się o nim jako o swoistym prototypie współczesnego samochodu. W XIX wieku z kolei opracowano oraz stworzono pierwszy w historii silnik spalinowy. Od tego też czasu rozwój transportu kołowego, zarówno ludzi, jak i ładunków, przebiegał znacznie bardziej dynamicznie.


Jak rozpoczął się transport kołowy samochodami ciężarowymi

Po raz pierwszy o wykorzystaniu pojazdu silnikowego do przewozu ładunków zaczęto rozmyślać jeszcze w XVIII wieku. Wtedy też przeprowadzono wiele eksperymentów, które nierzadko kończyły się sukcesem. Początkowo, co obecnie podkreśla wiele niezależnych względem siebie źródeł, rozwój samochodów ciężarowych przebiegał niemal identycznie jak rozwój samochodów osobowych. Z czasem jednak drogi rozwoju obu wymienionych rodzajów pojazdu się rozeszły. W XX wieku stawiano przed transportem kołowym szereg nowych zadań, za czym szły także dodatkowe wymagania. Z tego też powodu konstruktorzy pierwszych w historii samochodów ciężarowych zaczęli skupiać się przede wszystkim na bezpieczeństwie oraz potrzebach związanych z przewozem ładunków. Takie pojazdy zaczęły powstawać jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. W jej trakcie zauważono jednak, iż samochody te mogą być niezwykle pomocne w działaniach wojennych, z tego też powodu zapotrzebowanie na tego typu pojazdy znacznie w tym czasie wzrosło, za czym idzie także wzrost ich produkcji. Jednym z idealnych wręcz oraz niezwykle często przytaczanych przykładów pojazdów ciężarowych, które były wykorzystywane w tamtym czasie jest ciężarówka marki Albion. Po zakończeniu I wojny światowej wojskowe samochody ciężarowe nie były już potrzebne w takiej ilości jak wcześniej. Zaczęto więc je sprzedawać. Ich kupcy z kolei bardzo chętnie wykorzystywali je przede wszystkim w ramach transportu uzupełniającego. Pojazdy te bardzo szybko zostały docenione, dlatego też wskazuje się, iż już w latach 20. ubiegłego wieku produkowano dosyć zaawansowane technicznie samochody ciężarowe, niezwykle podobne do tych, które wykorzystywane są współcześnie do transportu kołowego.


Dalsza historia transportu kołowego samochodami ciężarowymi

Do innych niezwykle istotnych dat w rozwoju transportu kołowego samochodami ciężarowymi, o których należy w tym miejscu wspomnieć, z całą pewnością należy rok 1928. Wtedy też pojawiła się pierwsza w pełni zabudowana kabina dla osoby kierującej samochodem ciężarowym. Z czasem rozpoczęto prace nad jej modernizacją. Przełom nastąpił także w latach 50. ubiegłego wieku, gdyż w tym czasie pojawiły się pierwsze silniki wysokoprężne. Charakteryzowały się one znacznie większą wydajnością niż te obecne wcześniej, co pozwoliło na produkcję cięższych oraz znacznie bardziej ładownych samochodów ciężarowych. Tak właśnie – w dużym skrócie wyglądała historia transportu kołowego samochodami ciężarowymi, bez którego to transportu obecnie nie można nawet wyobrazić sobie współczesnego świata.

Współczesny transport kołowy

Współcześnie transport samochodami ciężarowymi jest najpopularniejszą na świecie metodą transportu. Dzieje się tak głównie ze względu na fakt, iż jest to niezwykle uniwersalna metoda przewożenia towarów. Dla przykładu zestaw ciężarowy wyposażony w silonaczepę oraz kompresor do wydmuchu z en. air compressor jest w stanie przewieźć dla nas wszelki materiał sypki. Podobnie jest z wieloma innymi towarami, również tymi pozornie trudnymi do transportu – wystarczy jedynie zainstalować do ciężarówki odpowiedni osprzęt i w drogę.

Categories:

Comments are closed